NIEUWS UIT DE PAROCHIE

 

 VIERINGEN

 

Wellicht hebt u al vernomen dat, wegens het sterk toegenomen
aantal besmettingen, de coronamaatregelen strenger geworden zijn.
Onder de gegeven omstandigheden hebben we ervoor gekozen om
vanaf 1 november tot nader order geen vieringen te laten doorgaan in onze kerk. 
De gezondheid van onze medemensen is prioritair.
Er wordt een bericht op de kerkdeur gehangen.
De herdenkingsviering voor de overledenen van het voorbije jaar
willen we op een latere datum laten doorgaan. 
We hopen op uw begrip en uw medewerking.

Pinksteren

                   met de verwachte versoepeling van de coronamaatregelen op 8 mei,

dachten we aan een openluchtmis voor Pinksteren. 
Die zou kunnen doorgaan op de speelplaats van de school.

 

                    Verdere informatie vinden jullie hier en in het parochieblad van 19 mei.