NIEUWS UIT DE PAROCHIE

 

 VIERINGEN

 

Wellicht hebt u al vernomen dat, wegens het sterk toegenomen
aantal besmettingen, de coronamaatregelen strenger geworden zijn.
Onder de gegeven omstandigheden hebben we ervoor gekozen om
vanaf 1 november tot nader order geen vieringen te laten doorgaan in onze kerk. 
De gezondheid van onze medemensen is prioritair.
Er wordt een bericht op de kerkdeur gehangen.
De herdenkingsviering voor de overledenen van het voorbije jaar
willen we op een latere datum laten doorgaan. 
We hopen op uw begrip en uw medewerking.Aswoensdag

        De in Sint-Franciscus opgenomen aswoensdagviering van KesseLinde is vanaf 's morgens te bekijken
        op de website van de zone KesseLinde:           www.kesselinde.be
        Op drie plaatsen in de zone wordt een askruisje gegeven voor wie dit wenst:
        Sint Franciscus: woensdag 17 februari tussen 15u en 16u
        Linden: woensdag 17 februari van 19u tot 20u30
        Blauwput: zondag 21 februari om 9u30 en 10u30 

Voor de vieringen van Palmzondag tot Paasdag wordt de regeling later meegedeeld.