ziekenzorg - samana


Samana betekent: samen zijn geeft kracht

 

Met Samana Boven-Lo proberen we oog te hebben voor oudere of langdurig zieke mensen in onze buurt die nood hebben aan meer contact buiten de vaste kring van vrienden en familie, nood aan meer ‘buitenkomen’ …  Aan die nood proberen wij vorm te geven.

 

Daartoe zijn er in de eerste plaats de huisbezoeken. Wie wil kan af en toe een bezoek krijgen van een vrijwilliger. Hoe dikwijls die bezoeken doorgaan - wekelijks, maandelijks, … - wordt gewoon afgesproken. Alles verloopt heel gewoon en eenvoudig met simpele afspraken.

 

Daarnaast zijn er de maandelijkse bijeenkomsten van ZieBoLo. Elke derde donderdag van de maand komt ZieBoLo samen in de Quarré-zaal, in de school aan de Heidebergstraat in Kessel-Lo. Die bijeenkomsten duren van 13u30 tot 16u30. Dat is samen komen en praten bij een kop koffie. Soms wordt er een spreker uitgenodigd of is er animatie maar de echte bedoeling is altijd: ontmoeting en ontspanning. 

 

Drie keer per jaar is er een feestelijke bijeenkomst: het Paasfeest, het Kerstfeest en de Dag van de Chronische Zieke Mensen, altijd de 2de zondag van oktober. Ook al zorgen we voor een heerlijke maaltijd, centraal staat hier ook altijd : ontmoeting.

 

Een keer per jaar doen we ook een busuitstap in de korte of wat verdere buurt : Planckendael, het provinciaal domein… Die vindt plaats in de maand juni. We vertrekken dan rond de middag en we zijn terug thuis rond 18 uur. Die uitstap sluiten we altijd af met pannenkoeken en koffie of iets anders.

 

Zoals je ziet: ontmoeting staat centraal. Dat betekent ook dat we ervoor zorgen dat we niemand omwille van financiële redenen uitsluiten. De huisbezoeken zijn gratis, de bijeenkomsten van ZieBoLo zijn gratis, het Paas – en Kerstfeest en de busuitstap kosten zeer weinig – mede dank zij subsidies en af en toe een gift. 

 

Contact

Luc Boon: Zavelstraat 25, 3010 Kessel-Lo - 016/25.39.19 (na 19 uur of tijdens het weekeinde) of 0470/31.74.15

e-mail: boongodts@proximus.be.