parochiale organisatie


 

Parochieploeg

Rony Timmermans

René Bouwen: Willem Quarrélaan 11 - 016 25 95 02

Ine Helsen: Zavelstraat 30 -  016 25 92 22

Monique Peeters: Brouwersstraat 1/0308, 3000 Leuven  -  016 25 93 15

Rita Vandegoor: Pasteelsblokweg 14 - 016 25 15 24
Marie-Anne Willemyns: Trolieberg 85 - 016 25 67 71

 

Kerkraad

Voorzitter

Marc Casier: Trolieberg 85 - 016 25 67 71 

 

Werkgroep liturgie en weekendliturgie 

Contact

Monique Peeters: Brouwersstraat 1/0308, 3000 Leuven  - 016 25 93 15

    

Uitvaartkoor

Contact

Bea Ulens: Eikenboslaan 20 - 016 25 15 50

 

Volwassenenkoor 

Voorzitter

Johan Hoornaert: Lange Lostraat 117, 3212 Pellenberg - 016 25 18 51 

 

Werkgroep Versiering kerk

Contact

Marie-Anne Willemyns: Trolieberg 85 - 016 25 67 71

 

Parochiale Werking H. Familie Boven-Lo vzw 

Verantwoordelijk “tijdelijke” en contactpersoon

Sylvain Vandenhoeck: Eikenboslaan 31 - 016 25 36 95

 

Quarré Foundation Boven-Lo vzw (QFB)

Voorzitter

Sylvain Vandenhoeck, Eikenboslaan 31 - 016 25 36 95

 

Indachtig de wil van haar oprichters, de familie Quarré, heeft de vereniging tot doel haar middelen aan te wenden voor het aangaan, het aanmoedigen of het ondersteunen van initiatieven met een culturele, maatschappelijke, opvoedkundige, sociale of liefdadige insteek en dit voor en/of door de plaatselijke christelijke parochiegemeenschap H. Familie van Boven-Lo.  De vereniging is bevoegd om het (ver)bouwen, het verwerven, het beheren en het ter beschikking stellen van gebouwen als centrum ten gunste van de plaatselijke christelijke gemeenschap.

 

Vereniging Parochiale werken van het dekenaat Leuven vzw (VPW)

Ingevolge de samenvoeging van parochies in pastorale zones werden ook de plaatselijke vzw’s “Parochiale Werking” verenigd in de overkoepelende vzw “Vereniging Parochiale Werken van het dekenaat Leuven” (VPW).  Deze vzw heeft tot doel:

  1. het beheren van de tijdelijke goederen.     
  2. het bijdragen en helpen bij de organisatie en het beheer van activiteiten met een godsdienstig, sociaal, educatief of cultureel karakter die zich in het     kader of in het verlengde van de pastoraal situeren.
  3. de personen bij te staan die actief zijn in de pastoraal of in het beheer van het tijdelijke of in de activiteiten waarvan sprake in 1 en 2 hiervoor.